Fogszabályozás
Kezelés

Első vizit

Az első vizit során a paciens elképzeléseit, kívánságait, panaszait, jövetelének célját hallgatjuk meg.

Az információk alapján történik a paciens felvilágosítása:
 • milyen kezelési lehetőségek vannak
 • milyen diagnosztikai eljárásokkal vizsgáljuk a pacienseket
 • milyen készülékek vannak, melyeket javasoljuk
 • várható költségek
 • várható kezelési időtartam

Az első vizit után, ha a páciens a kezelésről pontos kezelési tervet szeretne, akkor készülnek el a konkrét vizsgálatok.
Az egyénre szabott kezelési terv alapja a részletes kivizsgálás. 

Második vizit

A második vizit során kezdődik a paciens állapotának pontos felmérése, a szükséges vizsgálatok elvégzése.

 Diagnosztika

A fogszabályozás tudománya a száj és a fogak fejlődési rendellenességeinek, eltéréseinek gyógyításával foglalkozik. Az elváltozások kezelés nélkül az egész rágóapparátust megbetegíthetik: fokozott szuvasodás, fogágybetegségek, beszédzavar, rágási nehézség, az állkapocs- izületi betegségek, az esztétikai problémákon túl.

A fogszabályozás orvosi beavatkozás. Minden orvosi beavatkozás előtt fontos a páciens kivizsgálása. Ez a fogszabályozási kezelések megkezdése előtt is nagyon lényeges

A részletes kivizsgálás több lépésből áll.

Az általános vizsgálatok során a páciens egészségi állapotát térképezzük fel.

A speciális fogászati vizsgálatoknál az arc, a száj, a fogak, az állkapocs izület, a száj és az arc izmai, a lágyrészek részletes, előre meghatározott protokoll szerinti ellenőrzése történik.

A speciális vizsgálatok közé tartozik a panoráma röntgen és a profil röntgen, esztétikai paraméterek vizsgálata, gyermekek esetében növekedési analízis készítése is.

A vizsgálat végén a fogakról mintát veszünk gipszmodell készítéséhez.

Amennyiben a fogak és a fogágy állapota megkívánja további vizsgálatokat és ellátást javaslunk.

Vizsgálatok

Száj vizsgálata:
 • Fogak számbeli vizsgálata
 • Gyermekek esetében fogváltás folyamatának ellenőrzése
 • Fogak állapotának felmérése – szuvasodás, meglévő tömések ellenőrzése
 • Fogíny állapotának felmérése - ínygyulladás
 • Fogak és az íny viszonya
 • Fogsorok érintkezése – harapási viszonyok felmérése
 • Középvonal ellenőrzése – felső és alsó fogak által meghatározott fogazati középvonal
 • Izomfunkciók vizsgálata – ajkak tartása, nyelv helyzete és mozgása, nyeléskor bekövetkező mozgások

Panoráma röntgen:
Síkban kivetítve láthatók rajta a fogsorok, az állcsontok, az arcüregek, az állkapocs izület. Felmérhető rajta a fogak környezete, a gyökerek lefutása, a fogak állapota, a bölcsesség fogak hiánya, vagy megléte, elhelyezkedése és más olyan tényezők, melyek befolyásolhatják a kezelést.

Profil röntgen:
Az arcprofil képe, melyen a csontozat és a lágyrész is megfigyelhető.
A felvétel segítségével egy mérés készül, segítségével számszerűsíthetők olyan összefüggések,
Mint az állcsontok helyzete egymáshoz képest, a koponyához képest, a metszőfogak helyzete az állcsontokon belül, helyzetük egymáshoz képest. Mérhetők esztétikai paraméterek.

Esztétikai paraméterek:
Az arcesztétika a fogszabályozás egyik legjelentősebb vizsgálati területe.
A kezelés megkezdése előtt fontos az arc, a mosoly, a fogak esztétikáját felmérni, az esetleges
aszimmetriákat feljegyezni. A kezelés hatására megváltozhat az arc, a mosoly. Erre fontos a paciensek figyelmét felhívni.

Modell analízis:
A helyviszonyok felmérésében segít a gipszmodell analízise

Növekedési analízis:
A kezelés megkezdése előtt fontos lehet előre tudni, hogy növekvő gyermek esetében a kezelés alatt mekkora fejlődésre, növekedésre számíthatunk. A növekedés várható nagyságáról a kézről készített röntgen adhat felvilágosítást.

Kiegészítő vizsgálatok

Bizonyos esetekben szükség lehet kiegészítő vizsgálatokra, melyeket konzultáció keretén belül más szakterületen dolgozó orvos végez:

Allergia vizsgálat:
Ha felmerül a gyanú, hogy a fogszabályozó készülék valamely anyagára allergia alakulhat ki, akkor a paciens szájába egy időre a tervezett készülék egy darabját behelyezzük a szájba

Állcsontsebészeti vizsgálat:
Bizonyos esetben a fogszabályozási kezelést ki kell egészíteni sebészeti beavatkozással. A kezelés megkezdése előtt ezt a pacienssel illetve a műtétet végző orvossal is tisztázni kell.

Fogágy vizsgálat – parodontológia:
Fogszabályozó kezelés csak gyulladásmentes fogágy és fogíny esetén lehetséges. Panasz vagy meglévő gyulladás esetén szükséges a megfelelő ellátás

Fogorvosi, gyermekfogorvosi vizsgálat:
A meglévő fogak állapotának felmérése, a szükséges tömések elvégzése

Fül-orr-gége vizsgálat:
Egyes fogszabályozási problémák az orrlégzés akadályoztatása miatt alakulhatnak ki, éppen ezért az akadálymentes orr-légzés nagyon fontos.

Szájsebészeti vizsgálat:
Szájsebész munkája szükséges lehet a fogszabályozási kezelés menetében, ha számfeletti fogat, bölcsesség fogat, vagy más, a kezeléstervezés során eltávolításra szánt fogat el kell távolítani.
Szükség lehet kisebb kiegészítő műtétek elvégzésére: lenövések felszabadítása, állcsontban maradt fogak felszabadítása.

Kezeléstervezés

Kezeléstervezés mindig egyénre szabottan történik.  A tervezés során figyelembe vesszük és felhasználjuk a korábbi vizsgálatok eredményeit. Ha a kezeléstervezésnél nem elegendőek az alap vizsgálatok eredményei, akkor a kiegészítő vizsgálatok eredményeit is figyelembe vesszük.

Fontos, hogy a tervezés során semmi se kerülje el a figyelmünket.

A tervezés folyamata:
Az első alkalommal a paciens vizsgálata történik – anamnézis, szájvizsgálat, panaszok, ”kívánságok”, röntgen felvételek elkészítése
A második alkalommal a röntgenfelvételek kiértékelése történik – tájékoztatás a használandó készülékről, fotók elkészítése, mintavétel
A harmadik alkalommal a  ”teljes” kiértékelés történik – felhasználva a röntgenfelvételeket, a gipszmintákat, a fotókat
a kiértékelés során ismertetjük a pacienssel a lehetséges készülék alternatívákat azok előnyeit, és hátrányait, a kezelés során felmerülő feladatokat, kiegészítő készülékeket a készülék árát, a kezelés során fellépő költségeket átadjuk az esetleg szükséges beutalókat fogorvos, vagy más kollégák felé

A kiértékelés után a paciens dönti el, hogy elkezdi-e kezelést, vagy sem, vagy -amennyiben ha lehet-, későbbre halasztja el.

Kezelések

A kezelések a fogszabályozó készülékek segítségével történnek

Gyermekkori kezelések három korcsoportra oszthatók:

Kisgyermekkori, tejfogazati kezelések
Egyes tejfogazati eltérések kezelését lehet megkezdeni, rossz szokások kiküszöbölésének megkezdése, helyes növekedés támogatása, gátló tényezők megszüntetése

Gyermekkori vegyes fogazati kezelések
A vegyes fogazat időszakában minden eltérés jó eredménnyel kezelhető. Általában ez a kivehető készülékek alkalmazásának időszaka, bár bizonyos rögzített készülékek is használhatók. A kezelés az intenzív növekedés időszakára esik, így szükség lehet a kezelés menetének ellenőrzésére köztes röntgenfelvételek segítségével.

Gyermekkori maradó fogazati kezelések
Különböző kivehető és rögzített készülékeket használunk. Lehetőség van esztétikus fogszabályozó készülékek, vagy a legújabb technológia, a lágy erőkkel dolgozó fogszabályozási rendszer használatára.

Felnőttkori maradó fogazati kezelések
Ebben a korban az esztétikus rögzített készülékes kezelések, illetve a lágy erőkkel dolgozó fogszabályozási rendszer használatos. Fontos, hogy a kezelés a legkomfortosabb legyen a paciens számára, a legkevésbé zavarja a mindennapi életben. Amikor csak egy, vagy néhány fog mozgatása a cél, előfordul, hogy nem teljes, hanem csak részleges fogszabályozó készülékeket helyezünk fel. A részleges fogszabályozó kezelésekre fogpótlások, implantatumok vagy más fogászati beavatkozás előtt lehet szükség. Fogpótlás elkészítését segítheti egy bedőlt fog felállításával, sorból kilógó fog helyrevitelével.

A kezelés során a pacienseknek rendszeresen ellenőrzésen kell megjelenniük. Az ellenőrzések gyakorisága a használt készüléktől függ, általában 4 – 8 – vagy 10 hetente.

A kezelés viszonylag hosszú, több évig is eltarthat. Ez a kezelttől és hozzátartozóitól nagy türelmet és jó együttműködést igényel a kezelőorvossal.

Ehhez szükséges a rendeléseken történő pontos megjelenés (megbeszélt berendelés szerint), a rendszeres fogászati kezelés (szuvas fogak ellátása), fokozott szájhigiéne (fogmosás), a fogszabályozó készülék utasításoknak megfelelő viselése.
A fogszabályozó készülék gyógyászati segédeszköz, melynek szükségességét, milyenségét csak előzetes orvosi vizsgálat alapján lehet eldönteni. Bizonyos esetekben szükség lehet egyes fogak eltávolítására is, mely önmagában nem elegendő az elváltozás megoldására, készülékes kezeléssel kell kiegészíteni. Előfordulhat, hogy műtéti beavatkozás is szükséges lehet.

Gyermekek kezelése során az életkorból adódóan a szülő (gondozó) felelőssége nagy. Lényeges, hogy rendszeresen ellenőrizze gyermekét, betartja-e az utasításokat. Célszerű, hogy elkísérje gyermekét az ellenőrzésekre, így a kezeléssel kapcsolatban felmerülő minden kérdést azonnal megbeszélheti a kezelő orvossal.

Időnként szükséges lehet a fogszabályozó készülékek cseréje, a kezelés folyamatától függően.


Medi Centrum Egészségközpont
7100 Szekszárd, Holub u. 12.
06 74/512-222
Fogászat Munkatársak Árak Kérdések és válaszok Galéria Kapcsolat Jogi nyilatkozat
|
Impresszum
|
©2012 Medi Centrum Egészségközpont